900 lat chrystianizacji Pomorza Zachodniego

Kolejna akcja dyplomowa pod znakiem okolicznościowym SP1OTTON.

Praca okolicznościowa ma trwać od 1 do 30 czerwca

Regulamin

 DYPLOMU Z OKAZJI „900 lat chrystianizacji Pomorza Zachodniego”

 1. Rys historyczny

W nadchodzącym 2024 r. 15 czerwca, przypada okrągła 900 rocznica pierwszej z dwóch misji chrystianizacyjnych Pomorza, które z polecenia Bolesława III Krzywoustego podjął Otton, biskup Bambergu.

Pomorze Zachodnie stanowiło pierwszą dzielnicę, która w latach 963–972 została przyłączona do państwa Mieszka I. O przynależności do Polski przesądziły dwie zwycięskie bitwy (w 967 oraz w 972 bitwa pod Cedynią), które Mieszko I stoczył z niemieckim feudałami.

Tereny Pomorza Zachodniego pozostawały w znacznej części pogańskie. Kiedy Bolesław III Krzywousty na przełomie lat 1121-1122 ponownie przyłączył Pomorze Zachodnie do Polski, jako jeden z warunków układu pokojowego postawił pierwszemu historycznemu władcy księciu pomorskiemu Warcisławowi I obowiązek przyjęcia chrztu św. przez jego poddanych. W roku 1124 na prośbę Bolesława III Krzywoustego na Pomorze Zachodnie z misją chrystianizacyjną wyruszył bp. Otton z Bambergu. Otton przyjechał na misję w asyście duchownych niemieckich i polskiego oddziału zbrojnego. Pod Stargardem powitał go książę pomorski Warcisław I, obiecując mu wsparcie w jego misji. Następnie biskup Otton skierował się do Pyrzyc, gdzie 15 czerwca 1124 r. odbył się chrzest pierwszych pogan na Pomorzu Zachodnim. Podobna akcja odbyła się też w Kamieniu Pomorskim.

Nie wszędzie orszak Ottona witany był entuzjastycznie. Bramy miejskie Dąbia pozostały zamknięte przed biskupem i jego świtą. Z niechętnym i nieufnym przyjęciem spotkał się Otton także w Wolinie, gdzie został pobity i zmuszony do opuszczenia miasta. Jako dobry dyplomata Otton wymógł na Wolinianach przyrzeczenie, że przyjmą chrzest, jeśli tylko dadzą się wcześniej ochrzcić mieszkańcy Szczecina, do którego wyruszał właśnie misjonarz.

W Szczecinie zniszczono świątynię Trygława, a posrebrzane głowy ocalałe z posągu trójgłowego boga zostały wysłane do Rzymu. Wkrótce lud szczeciński przyjął chrzest, lękając się represji ze strony Bolesława Krzywoustego. Następnie Otton wyruszył chrystianizować miasta Gartz (Gardziec), Lubin i Wolin, gdzie tym razem już nie napotkał oporu.

Sukces pomorskiej misji przyniósł bp. Ottonowi zaszczytny tytuł Apostoła Pomorza.

 1. Nazwa dyplomu:”900 lat chrystianizacji Pomorza Zachodniego”.
 2. Cel: uczczenie 900 lat chrystianizacji Pomorza Zachodniego.
 3. Organizator: Klub PZK SP1KZE .
 4. Patronat honorowy: ZOT PZK, Diecezja Szczecińsko-Kamieńska oraz Archidiecezja Bambergu.
 5. Termin akcji radiowej: od 03 czerwca do 02 lipca 2024 roku.
 6. Pasma i emisje dowolne: 160-6+WARC, zalicza się powtórki łączności na tym samym paśmie, lecz inną emisją.
 7. Stacje okolicznościowe biorące udział w akcji dyplomowej, każda ze stacji przyznaje:

SP900CPZ – SP1KZE, łączność obowiązkowa – 300 punktów za jedno QSO.

– 100 punktów za jedno QSO:

3Z1OTTON – SP1KM Kobylanka
HF1OTTON – SP1KCJ Stargard
SN1OTTON – SP1PNW Dębno
SO1OTTON – SP1PMY Myślibórz
SP1OTTON – SP1PBW Szczecin
SQ1OTTON – SP1PKW Wolin
DL0OB – Bamberg

 1. Punktacja. Stacje z SP i EU muszą zdobyć 900 punktów, natomiast stacje DX-owe 500 punktów.
 2. W dniu 15.06.2024 r. stacje okolicznościowe przyznają podwójną liczbę punktów.
 3. Dyplom jest dostępny również dla stacji SWL.
 4. Dyplom jest bezpłatny i wydawany wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę internetową po spełnieniu wymaganych warunków na stronie https://logsp.pzk.org.pl.

Stacje SWL przesyłają swoje logi elektronicznie via e-mail sp1kze@wp.pl do 15 lipca 2024r.

 1. Potwierdzenie łączności w formie kart QSL nie są wymagane.
 2. Zainteresowani wymianą kart QSL lub potwierdzeniem łączności ze stacjami okolicznościowymi poprzez biuro ZOT14 lub elektronicznie via QRZ.COM każdej ze stacji okolicznościowych.
 3. Zdobywcy pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach „TOP Challenge” otrzymają pamiątkowe grawertony:

– dla najlepszej polskiej stacji;
– dla najlepszej europejskiej stacji;
– dla najlepszej DX-owej (spoza EU) stacji.

 1. Wszelkie zapytania w sprawie dyplomu lub regulaminu należy kierować na e-mail sp1kze@wp.pl.
 2. Stacja organizatora oraz stacje współpracujące nie będą klasyfikowane.
 3. Award Manager SP1XM Marcin e-mail sp1xm@wp.pl
Udostępnij informację innym:
Scroll to Top