Strona Klubowa SP1PBW  
  Grudzień 11 2018 00:12:41  
 
Nawigacja
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2
Najnowszy użytkownik: sp1dpa
DX CODE
eQSL
CLUBLOG
HRD LOG
LotW
Powitanie
SP1PBW
O KLUBIE
Klub kontynuuje tradycje Klubu Krótkofalowców SP1PBW działającego w latach 70-tych przy Pałacu Młodzieży w Szczecinie. W latach 80-tych Klub SP1PBW został przeniesiony do Klubu Garnizonowego. 1 stycznia 2011 roku Klub Garnizonowy zmienił nazwę na Klub 12 Dywizji Zmechanizowanej, a Klub SP1PBW przyjął nazwę Wojskowego Klubu Krótkofalowców PZK przy Klubie 12DZ. Pierwszym prezesem Klubu SP1PBW z siedzibą w Klubie Garnizonowym był Piotr SP1AMU, a po jego niespodziewanej śmierci Wiesiek SP1EG. Aktualnie funkcję prezesa Wojskowego Klubu Krótkofalowców przy Klubie 12DZ pełni Waldek SP1DPA. Członkami klubu są koledzy z różnych środowisk, w tym byli i aktualni żołnierze WP. Klub prowadzi różnego rodzaju cykliczne imprezy takie jak: praca radiostacji ze świateł nawigacyjnych toru wodnego Szczecin-Świnoujście pod znakiem 3Z0LH; organizowanie corocznych Dni Aktywności SP1 przy współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem Terenowym PZK; praca na radiostacji pod znakami okolicznościowymi upamiętniającymi ważne wydarzenia historyczne; propagowanie krótkofalarstwa na imprezach organizowanych przez Klub 12DZ; współpraca z kolegami z NIemiec poprzez uczestnictwo we wspólnych imprezach krótkofalarskich ( w tym wspólna aktywność z miejscowości Wiltz w Luksemburgu w latach 2010 i 2011, z latarni morskich w Świnoujściu, Kołobrzegu i Jarosławcu oraz z wyspy Chełminek na Zalewie Szczecińskim pod znakami 3Z0LH i 3Z0EE). Członkowie klubu spotykają się w środy i czwartki w godzinach 16-18. Ostatnia środa miesiąca jest dniem otwartym dla wszystkich krótkofalowców ze Szczecina. Na spotkaniach prowadzone są szkolenia z zakresu operatorstwa, radiowych emisji cyfrowych, dochodzi do wymiany doświadczeń. Niezależnie od spotkań podstawowa formą aktywności członków klubu jest praca nba radiostacji. Używając znaku SP1PBW przeprowadzono ponad 30 tysięcy łączności radiowych z 217 podmiotami na wszystkich kontynentach. Stacja klubowa bierze udział wwielu zawodach krajowych i międzynarodowych otrzymując dyplomy i puchary. We wrześniu 2014 roku Klub SP1PBW obchodził 45-tą rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji wydany został dyplom okolicznościowy SP1PBW 45 lat w eterze. Kolejny dyplom okolicznościowy został wydany z okazji 35-tej rocznicy przeprowadzenia przez Klub SP1PBW pierwszej w Polsce łączności RTTY. 25 listopada 2019 roku klub SP1PBW będzie obchodził 50-lecie uzyskania pierwszego zezwolenia (Zezwolenie nr 366/K/69 na posiadanie i używanie amatorskiej radiostacji klubowej kategorii pierwszej).
Akcja Dyplomowa „Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.”

Celem akcji dyplomowej „Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę”jest uczczenie jubileuszu okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską i promocja obchodów tego wydarzenia w środowiskach radioamatorskich całego Świata.
Organizatorem akcji jest Polski Związek Krótkofalowców przy współpracy ze stacjami z innych organizacji.
Akcja potrwa od 1 października do 30 listopada 2018.

Regulamin akcji dostępny jest na stronie: https://logsp.pzk.org.pl?page=award&id=32

Stacja klubowa będzie pracować pod znakiem SQ100I.
Zapraszamy do aktywności z Klubu.
Akcja Dyplomowa „Droga do Niepodległości 1918”
Akcja Dyplomowa „Droga do Niepodległości 1918” jest lekcją historii o wydarzeniach z przed 100 lat, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości a jednocześnie oddaniem hołdu ludziom, którzy się do tego przyczynili.
Wydawcą dyplomów jest SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.
Akcja polega na nawiązaniu łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi w okresie od 01.09.2018 r. do 11.11.2018 r.
SN100L – Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej
SN100JH - Błękitna Armia gen. Józefa Hallera
SN100S – Kryzys przysięgowy Szczypiorno
SN100RD – Traktat Wersalski
SN100RB – Układ Ryski
SN100JP – Przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy
SN100IP – Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania
SN100PW – Powstanie Wielkopolskie
SN100PS – Powstania Śląskie I, II, III
SN100ID - Utworzenie Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej przez Ignacego Daszyńskiego.
Dla stacji SP przynajmniej trzy łączności różnymi emisjami (AM, CW, SSB, PSK, RTTY) lub na różnych pasmach KF. Dla stacji poza SP przynajmniej dwóch łączności. Nie będą zaliczane łączności typu „cross band” i ‘cross mode”. Łącznie w akcji można zdobyć 10 dyplomów. Dyplom specjalny jest przewidziany dla zdobywców wszystkich 10 dyplomów. Dyplomy do wydruku w formacie PDF są dostępne na pod adresem :
https://logsp.pzk.org.pl
Stacje okolicznościowe będą aktywne na pasmach w okresie od 1 września do 4 listopada przez trzy tygodnie każda wg harmonogramu ogłoszonego przez organizatora. Dodatkowo wszystkie stacje aktywne będą ostatnim tygodniu tj od 5 do 11 listopada.
Przyjmowanie zgłoszeń ostatecznie upływa po roku od zakończeniu akcji, w dniu 11 listopada 2019r.
Bogdan SP3LD
HURAGAN FLORENCE
100. ROCZNICA UTWORZENIA REPUBLIKI CZECHOSŁOWACKIEJ

Czeski Radio Klub i Słowackie Stowarzyszenie Amatorów Radio z okazji 100-lecia powstania Republiki Czechosłowackiej organizują następującą aktywność:
Znaki specjalne stacji upamiętniających - OL100CSR i OM100CSR
Stacje będą działać od 15 sierpnia 2018 do 31 października 2018 roku na pasmach HF i VHF
Będzie możliwość otrzymania nagrody elektronicznej:
Stacje poza OK i OM
Brąz 5 punktów
Srebro 10 punktów
Złoto 15 punktów
Punktacja:
1 punkt = QSO ze stacjami OL100CSR i OM100CSR na różnych pasmach - tryb CW
1 punkt = QSO ze stacjami OL100CSR i OM100CSR na różnych pasmach - tryb SSB
1 punkt = QSO ze stacjami OL100CSR i OM100CSR na różnych pasmach - tryb DIGI
Zdublowane QSO na tym samym paśmie i trybie nie liczą się
Swoje QSO będzie można sprawdzić na stronie www.100csr.eu
Odebrane karty QSL dla potwierdzonych QSO z OM100CSR otrzymają specjalną kartę QSL
Można również poprosić o QSL za pośrednictwem OQRS na https://clublog.org/logsearch/OM100CSR
QSL Menedżer - OM2FY
SN0HQ W IARU HF 2018
W dniach 14 do 15 lipca odbędą się tegoroczne zawody IARU HF Championship. W zawodach wystartuje jak zwykle nasza narodowa reprezentacja - zespół SN0HQ.

Zespół SN0HQ to grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie. Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.

Współzawodnictwo stacji HQ to chyba najbardziej złożona konkurencja zawodów krótkofalarskich. Poszczególne stanowiska jednej stacji HQ mogą znajdować się na terenie całego kraju. To w praktyce oznacza, że pod znakiem SN0HQ w zawodach pracuje 12 stacji (sześć pasm, na każdym paśmie CW i SSB). Dodatkowo organizowane są stanowiska rezerwowe, gdzie praca jest przekazywana w przypadku awarii lub braku możliwości pracy (np. z powodu burzy) którejś ze stacji głównych.

Pierwszy udział polskiej stacji HQ w zawodach IARU miał miejsce w 1994 roku. Na przestrzeni tych 24 lat i 20 startów stacja SN0HQ zajmowała miejsca od 2 do 5 jak i, ostatnio, poza pierwszą dziesiątką. Złożyło się na to szereg okoliczności, rosnący poziom konkurencji, rozpowszechnienie łatwo dostępnego logu sieciowego oraz utrata zainteresowania stacji SP nawiązywaniem QSO z ich narodowym reprezentantem. Na przestrzeni lat zaobserwować można sukcesywny spadek ilości polskich uczestników zawodów.
Nie bez znaczenia jest także pogorszenie się warunków propagacyjnych związane ze spadkiem aktywności słońca co faworyzuje stacje położone bardziej na południe od nas. W okresie słabej propagacji ogromne znaczenie ma ilość QSO nawiązanych ze stacjami SP na możliwie największej ilości pasm i emisji.

W zawodach IARU krótkofalowcy w poszczególnych krajach co roku mobilizują się, aby przeprowadzić jak najwięcej łączności ze swoją krajową stacją HQ. Najlepszym przykładem jest stacja DA0HQ reprezentująca DARC (Niemiecki Związek Krótkofalowców). Na przykład w 2002 roku w zawodach IARU niemieccy krótkofalowcy przeprowadzili ze stacją DA0HQ w sumie ponad 8 tysięcy łączności! W tych samych zawodach polskie stacje przeprowadziły ze stacją SN0HQ nieco ponad 3 tysiące łączności. Z kolei analiza logu SN0HQ z 2003 roku wskazuje, że polskie stacje przeprowadziły z SN0HQ w sumie 5402 łączności, a w logu można znaleźć 970 różnych znaków SP. Każda łączność to kolejny punkt w zawodach. Na końcowy wynik ma wpływ każda łączność przeprowadzona w zawodach. Dlatego zapraszamy do udziału w zawodach IARU HF wszystkie polskie stacje i mamy nadzieję, że każda polska stacja nawiąże z nami łączność.
Zachęcamy do nawiązywania łączności nie tylko ze stacją SN0HQ, ale także z innymi uczestnikami zawodów.
Zakładając, że stacje SP nawiążą 5000 QSO ze stacja SN0HQ, co przy mnożniku około 500 daje dodatkowe 2 500 000 punktów, co w przypadku roku 2017 przesunęło by nasz zespól o 5 miejsc w górę.

Apelujemy o uruchomienie jak największej ilości stacji indywidualnych, klubowych oraz zorganizowanie imprez plenerowych z czynną radiostacją przy pomocy której krótkofalowcy nie posiadający własnych stacji mogliby nawiązać QSO.

W celu zachęcenia do startu w zawodach, oprócz tradycyjnych koszulek Worked All Stations SN0HQ za przeprowadzenie 12 QSO na wszystkich pasmach emisją CW i SSB, Polski Związek Krótkofalowców ufundował cenne nagrody, które zostaną rozlosowane spośród pierwszych 100 stacji SP, które nawiążą największą ilość QSO ze stacjami SN0HQ. Nagrody te to 10 szt radiotelefonów dwupasmowych, analizator antenowy, darmowy druk partii 1000 kart QSL. Ilość nagród może się zwiększyć w przypadku pozyskania dalszych sponsorów.

Zespól SN0HQ wystawił w tym roku swoją najlepszą reprezentację składającą się z najlepiej wyposażonych stacji, z doskonałymi systemami antenowymi, o dużym doświadczeniu operatorskim zajmującymi czołowe miejsca w zawodach międzynarodowych i liczymy na to, że propagacja i liczny udział stacji SP pozwoli nam ponownie zająć "miejsce na pudle".

Aktualne lokalizacje stacji SN0HQ wraz z częstotliwościami pracy i aktualnym godzinowym wynikiem będzie można znaleźć na stronie http://sn0hq.org.pl/, ponadto w sposób ciągły wynik będzie raportowany na stronie http://www.cqcontest.net/view/readscore.php

Tak więc do spotkania wkrótce w eterze w boju o jak najlepsze miejsce w zawodach.

73! Włodek SP6EQZ
Kapitan Zespołu SN0HQVI ZLOT KRÓTKOFALOWCÓW "PSZCZELNIK 2018" SN85LOT

Zapraszamy 14 lipca 2018 r. do Myśliborza na VI ZLOT KRÓTKOFALOWCÓW "PSZCZELNIK 2018" .
Tradycyjnie Zlot odbędzie się na terenie Ośrodka Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów (dojazd od ulicy Północnej).

Rejestracja ułatwi nam organizację zlotu, a zwłaszcza zabezpieczenie odpowiedniej ilości posiłków i napojów!
Zatrejestruj się na stronie: www.sp1pmy.qrz.pl

OFICJALNE OTWARCIE ZLOTU 14.07.2017 r. godz. 10.00


W programie między innymi:
14.07.2018
- anteny i rózne akcesoria - stoisko SP1BKS;
- konkurs RufzXP - przygotowany przez Tadeusza SP1RKR
- pokazy, konkursy (np. wiedzy o krotkofalarstwie, dx-owy itp);
- rejs katamaranem po jeziorze (o ile pogoda pozwoli)
- grochówka i catering (grill, napoje)
- ognisko
15.07.2018
- udział w oficjalnych obchodach 85 rocznicy przelotu przez Atlantyk i śmierci litewskich lotników Stasysa Girenasa i Steponasa Dariusa przy pomniku w lesie pszczelnickim.

Od 1 lipca 2018 na falach krótkich rozpocznie pracę radiostacja SN85LOT która 14 lipca 2018 r. będzie QRV na częstotliwości 145.550 MHz.
Seria znaków wywoławczych Z6 jest nieautoryzowana i nielegalna.
Sekretarz Generalny ITU
W następstwie dochodzenia Administracji Serbii z dnia 16 marca 2018 r. dotyczącego korzystania z serii znaków wywoławczych Z6 przez amatorskie stacje radiowe w Kosowie *, chciałbym przedstawić następujące oświadczenie:
Zgodnie z art. 19 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, w szczególności jego postanowieniami 19.28B i 19.33, zarządzanie międzynarodową serią znaków wywoławczych jest prerogatywą ITU. Seria znaków wywoławczych może być przydzielona wyłącznie administracji państw członkowskich ITU przez światowe konferencje radiokomunikacyjne lub, między konferencjami radiokomunikacyjnymi, przez Sekretarza Generalnego ITU.
W tym względzie uwagę administracji ITU zwraca się na to, że ITU nie rozdzieliła znaku wywoławczego serii Z6 na żadne z jej państw członkowskich.
W konsekwencji wykorzystanie znaków wywoławczych serii Z6 przez dowolny podmiot bez formalnego przydziału i zgody ITU stanowi nieautoryzowane i nielegalne użycie tego międzynarodowego zasobu numeracyjnego.
* Ta nazwa nie ma wpływu na stanowisko w sprawie statusu i jest zgodna z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.
ŹRÓDŁO: https://www.itu.int/.../opb/sp/T-SP-OB.1149-2018-OAS-PDF-E.pdf
Maraton radiowy poświęcony Mistrzostwom Świata w piłce nożnej w 2018 roku

Maraton radiowy poświęcony Mistrzostwom Świata w piłce nożnej w 2018 roku organizowany jest przez krajową organizację radioamatorską SRR (Soyuz Radiolyubitelei Rossii).
Maraton rozpoczął się o godzinie 00:00 UTC 1 czerwca 2018 i zakończy się o godzinie 14:00 UTC 15 lipca, godzinę przed grą finałową.
W tym okresie będzie pracować będą stacje okolicznościowe :
- z Rosji z sufiksem poświęconym krajom ostatniego etapu - R18ARG, R18AUS, R18BEL, ...
- z Rosji z sufiksem przeznaczonym dla miast, w których będą się odbywać mecze - RC18EK, RC18KA, RC18MO...
- z krajów ostatniego etapu - SES z sufiksem *** FWC lub *** FIFA,
i z innych krajów używające sufiksu *** FIFA.
Więcej na:http://fwc18.hamlogs.net/rulesen.pdf
Niesamowity widok na niebie.

Już dzisiejszego wieczora czeka nas niesamowity widok na niebie. Gołym okiem będzie można zobaczyć przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Spektakl potrwa przez kilka wieczorów aż do 5 czerwca.
29 maja o godzinie 21:46 będzie można zaobserwować przelot ISS nad Polską. W czasie przelotu po orbicie nad Polską, będzie na tyle duża, że gołym okiem będzie można ją dostrzec. Całe zdarzenie będzie trwać przez około 6,5 minuty.
30 maja, o godzinie 22:30 przez 5,5 minuty będzie można oglądać ISS, a w kolejny wieczór 31 maja o 21:38 przez 6,5 minuty. Dobre warunki do obserwacji potrwają do 5 czerwca.

Vy 73 Marek JRF
Zmiany w regulaminie Dni Aktywności ZOT
Witam Kolegów,

Istotne zmiany w regulaminie DNI AKTYWNOŚCI ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO PZK - 2018: obecnie współzawodnictwo dotyczy tylko członków ZOT PZK, pierwsze miejsce - zamiast pucharu nagroda rzeczowa i dyplom, naszym korespondentom dajemy po 1 punkcie - ten kto zbierze najwięcej punktów (dotyczy stacji polskich) dostanie nagrodę rzeczową, stacje z poza ZOT, by otrzymać dyplom muszą przeprowadzić minimum 10 łączności z różnymi stacjami ZOT.

Termin: od 4.06.2018 godz. 00.00 GMT do 10.06.2018 godz. 23.59 GMT

Zapraszam do współzawodnictwa
Vy 73! Stefan SP1JJY


Aktualny regulamin na stronie Dni Aktywności ZOT
Informacja od SP7IDX
Chciałem poinformować ze w dniach 7-20.06.2018 - będę aktywny radiowo daleko za kołem polarnym z wyspy Vannoya EU046 qth loc.JQ90UF jako LA / SP7IDX ,tym razem trasa biegnie przez Szwecję potem wysoko wjazd do Norwegii i odwiedziny groby Polskich żołnierzy na cmentarzu w Narwiku i dalej przez Tromso do celu wyprawy, powrót przez Finlandię i ponownie przez Szwecję później wybieramy sie na południe EU Balkan Trip + EU / SP7IDX 2018: docelowo jest Albania 05-12.08.2018 - ZA / SP7IDX, qth loc. JN90RK (zezwolenie juz otrzymałem). Po dogłębnej analizie ostatecznie zadecydowałem że trasa będzie biegła 03-26.08.2018.
Później płyniemy promem do Barii na zwiedzanie Włoch i następnie cmentarz na Monte Casino, Neapol, dwa dni w Rzymie i Watykanie i jedziemy do Florencji , Piza i Genua aby docelowo zwiedzić Monaco i nocleg we Francji w Nicei - jak czas pozwoli to jeszcze szybki skok do pobliskiego Cannes na czerwony dywanik :) i wracamy zwiedzając z noclegiem po drodze Mediolan ( tam mini miting zorganizowany przez Mediterrano Dx Club w ramach mojego sponsorowania ich wyprawy Z23MD ) i do Szwajcarii i tam jak czas pozwoli spotkanie chcą zorganizować Szwajcarzy u których jest kilkanaście moich anten, potem szybko Liechtenstein i przez DL do domu :) . Na obie wyprawy zabieram Flex seria 6xxx , Maestro +Arlan+EXPERT 1,3K + Hexbeam + Inverted V + portable Alpha-EZ 2.0 styl wakacyjny, zapraszam do QSO.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
NASZE AKTYWNOŚCI
NASZE CERTYFIKATY
NASZE DYPLOMY
Copyright © 2018

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

48,305 unikalne wizyty

Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti · Ported for PHP-Fusion v6 by: Fuzed Themes · Converted to PHP-Fusion v7 by Kenneth