Strona Klubowa SP1PBW  
  Listopad 16 2018 00:54:49  
 
Nawigacja
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2
Najnowszy użytkownik: sp1dpa
DX CODE
eQSL
CLUBLOG
HRD LOG
LotW
SP1PBW
80-ta rocznica FOC



Klub Operatorów Pierwszej Klasy CW (FOC) obchodzi w tym roku swoje 80-te urodziny. Członkowie FOC są aktywni przez cały maj 2018 r., z wieloma specjalnymi znakami wywoławczymi zawierającymi numer "80".
Więcej na: https://clublog.org/foc.php
Norwegia wprowadza kontestowe znaki wywoławcze 2 × 1

W odpowiedzi na wezwania ze strony norweskiej społeczności kontestującej, Norweski Urząd ds. Komunikacji (NCA) ogłosił niedawno, że umożliwi korzystanie z kontestowych znaków wywoławczych 2 × 1 dla indywidualnych stacji amatorskich . Z kilkoma wyjątkami, norweskie znaki wywoławcze 2 × 1 zarezerwowane są dla stacji klubowych, które mogą również używać prefiksu LN w zawodach.
Nowe znaki wywoławcze będą używać prefiksu LC, a jednoliterowe sufiksy będą dostępne dla wszystkich amatorskich stacji radiowych z norweskim znakiem wywoławczym. Nowe znaki są wydawane wyłącznie do użytku w zawodach i muszą być odnawiane co 5 lat. Nowy format znaku wywoławczego został użyty po raz pierwszy w kwietniu podczas Norsk Hammeeting 2018 - największego norweskiego wydarzenia radioamatorskiego.
Znaki wywoławcze zamówione przez kilku zawodników zostały przydzielone losowo. Norsk Radio Relæ Liga (NRRL), norweska krajowa organizacja radioamatorska, zarządza programem znaków wywoławczych. "Mamy nadzieję, że krótsze znaki wywoławcze poprawią wskaźniki QSO i czytelność znaku wywoławczego oraz zmniejszą liczbę błędów dla naszych kontaktów" - powiedział Rag Stein-Roar Brobakken, LB3RE, szef Komitetu Zawodów NRRL.
REGULAMIN DNI AKTYWNOŚCI ZOT

Regulamin Dni Aktywności Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK – 2018

Dni Aktywności Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK to współzawodnictwo stacji województwa zachodniopomorskiego polegające na nawiązaniu jak największej ilości łączności ze wszystkimi radiostacjami amatorskimi.


CELE:
1. Aktywizacja krótkofalowców zrzeszonych w Zachodniopomorskim Oddziale Terenowym PZK.
2. Zwiększenie zainteresowania łącznościami ze stacjami Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK.
3. Zwiększenie szansy na uzyskanie potwierdzeń przeprowadzenia łączności z poszczególnych gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego.
4. Propagowanie i wzbudzanie zainteresowania walorami historycznymi i turystycznymi województwa zachodniopomorskiego.

Organizatorzy: ZOT PZK, Wojskowy Klub Krótkofalowców PZK SP1PBW.
Termin: 04.06.2018 godz. 00:00 GMT - 10.06.2018 godz. 23:59 GMT.
Pasma i emisje: zgodnie z warunkami zezwolenia.
Kategorie:
Współzawodnictwo:
A - stacje indywidualne zrzeszone w zachodniopomorskim Oddziale Terenowym PZK.
B - stacje klubowe z województwa zachodniopomorskiego.
Spełnienie warunków uzyskania dyplomu i nagrody:
C – wszyscy licencjonowani krótkofalowcy nie będący członkami Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK (w tym stacje zagraniczne).
Numery kontrolne: dla ułatwienia identyfikacji stacje Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK mogą podawać w łącznościach ze stacjami polskimi oprócz raportu dodatkowo trzy litery ZOT (Zachodniopomorski Oddział Terenowy) np. 59 ZOT lub 599 ZOT.
Punktacja:
- dla stacji kategorii A i B - każde QSO - 1 pkt.
- dla stacji kategorii C – każda stacja ZOT daje 1 pkt (łączności można powtarzać na innym paśmie lub innym rodzajem emisji).
Nagrody:
1. Kategoria A: za uzyskanie pierwszego miejsca nagroda rzeczowa.
2. Kategoria B: za uzyskanie pierwszego miejsca puchar.
3. Wszyscy uczestnicy z kat. A i B otrzymają dyplomy.
4. Kategoria C: warunkiem uzyskania dyplomu jest nawiązanie łączności z minimum 10 stacjami zrzeszonymi w Zachodniopomorskim Oddziale Terenowym PZK.
5. Stacja kategorii C, która uzyska największą ilość punktów za łączności ze stacjami Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK otrzyma nagrodę rzeczową.
Logi: komputerowe wydruki lub kopie dzienników z deklaracją o przeprowadzeniu łączności zgodnie z warunkami zezwolenia oraz własnoręcznym podpisem (dotyczy logów papierowych) należy przesyłać na adres:
Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK
skrytka pocztowa 599
70-952 SZCZECIN-2
z dopiskiem na kopercie Dni aktywności ZOT PZK.
Elektroniczne wersje logów w formacie Cabrillo lub ADIF (dopuszcza się inne formaty np. txt, pdf czy doc oraz przy małej ilości łączności zdjęcia logów papierowych w jpg) należy przesyłać na adres:
sp1pbw@wp.pl
Termin nadsyłania dzienników upływa w dniu 30 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego przy wysyłce logów papierowych).

Uwagi:
1. Obowiązuje wyciąg z logu przesłany na adres organizatorów. Decyzja komisji współzawodnictwa jest ostateczna. Współzawodnictwo zostanie rozliczone do dnia 31 sierpnia 2018 a wyniki przesłane do opublikowania w periodykach krótkofalarskich oraz umieszczone na stronie ZOT PZK.
2. Dyplom będzie wysyłany bezpłatnie w formie elektronicznej (pdf lub jpg). Istnieje możliwość uzyskania dyplomu w wersji papierowej po przesłaniu na adres organizatora znaczków pocztowych o wartości 12 zł lub ekwiwalent.
3. Aktualny wykaz stacji Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK można znaleźć na stronie https://pzk.org.pl/osec_pzk.txt - patrz ODDZIAŁ 14. W przypadku braku w spisie jakiegoś znaku komisja współzawodnictwa rozpatrzy (uwzględni) wnioski lub zapytania.
4. Do współzawodnictwa nie zalicza się łączności przeprowadzonych w zawodach (stacje, które załączą w logu łączności z zawodów nie będą uwzględnione w protokole współzawodnictwa).
5. Warunkiem otrzymania dyplomu przez nasłuchowca (SWL) jest przeprowadzenie nasłuchów minimum 10 stacji zrzeszonych w Zachodniopomorskim Oddziale Terenowym PZK.
Liban na 6 metrach

Ministerstwo Telekomunikacji Republiki Libanu, dzięki wysiłkom prezesa RAL (Radio Amateurs of Lebanon), Haani Raad (OD5TE) i wiceprezesa Elie Kadi (OD5KU), przyznało radioamatorom licencjonowanym w Libanie pozwolenie na wykorzystanie pasma 6 metrów (50 MHz).
Dopuszczalne częstotliwości transmisji to: 50 000 MHz - 51,975 MHz.
Dokument został podpisany 19 kwietnia 2018 r. i przekazany do RAL oraz innych powiązanych jednostek rządowych.
Do zobaczenia na 6m ....
73 de OD5YA
Dr.Ghassan Chammas
Bejrut, Liban
70 lat UBA

Belgijskie stowarzyszenie IARU zostało założone w 1948 roku. Dla uczczenia 70-tych urodzin, w maju 2018 roku będzie aktywnych 59 stacji okolicznościowych. Wszystkie stacje będą używać prefiksu OT70, a następnie trzyliterowego skrótu oznaczającego lokalny identyfikator. Np. : stacja OT70WLD będzie aktywna z okręgu Waasland UBA, a OT70BXE z Brukseli Wschodniej.
Dyplom pamiątkowy jest dostępny w trzech klasach: brąz za 10, srebro za 20 i złoto za 30 różnych stacji OT70.

https://70.uba.be .
Specjalna działalność upamiętniająca 70-lecie państwa Izrael i IARC



Dla uczczenia 70-lecia niepodległości Izraela i Izraelskiego Amatorskiego Radio Klubu (IARC), w okresie od 22 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku (70 dni) aktywnych jest 6 stacji specjalnych:
4X70 I, S, R, A, E, L i 4Z70 IARC.
Specjalny dyplom zostanie przyznany każdemu, kto będzie pracował z 6 stacjami, których sufiks utworzy IZRAEL.
Dla brakującej litery jako Jokera można użyć raz znaku wywoławczego 4Z70 IARC.

Powodzenia!
EQSL okay MANAGER: 4Z4DX
70 NAGRODA VIA http://israel70.iarc.org/
Proszę zauważyć - nie potrzebujemy twoich kart QSL.

Aktywność z okazji rocznicy utworzenia UE


Dla upamiętnienia utworzenia UE w 1950 r., od piątku 4 maja przez cały weekend będą aktywne stacje ze specjalnymi znakami wywoławczymi: AO1EU, AO2EU, AO3EU, AO4EU, AO5EU, AO6EU, AO7EU, AO8EU i AO9EU.
Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców 2018



Gorzowski Klub Krótkofalowców KLON SP3YPR organizuje w drugi weekend maja, krótkofalarski piknik rodzinny. Jest to spotkanie w ramach cyklu Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców. Więcej informacji na stronie
www.sp3ypr.pl zakładka GSK.
SPDX RTTY Contest 2018
SP DX RTTY Contest

Koleżanki i Koledzy,
Już w ten weekend (28-29 kwietnia) startujemy z kolejną edycją największego – SP DX RTTY Contest. To zawody, w których każdy kochający emisje cyfrowe powinien wziąć udział.
SP DX RTTY Contest jest imprezą międzynarodową współzawodnictwem stacji polskich i reszty świata. W tym roku jest jubileusz ponieważ obchodzimy też stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. To nadaje nowego wymiaru międzynarodowego zawodom. Tym bardziej, że spodziewamy się silnej reprezentacji zagranicznej. Nasz contest cieszy się wśród krótkofalowców z całego świata renomą, jest lubiany i ceniony. Ta renoma wzrośnie, jeżeli wystartujemy licznie. Nieważne więc, czy jeszcze nigdy nie startowałeś, czy jesteś weteranem imprezy. Zapraszamy !!
W tej edycji najważniejszego święta polskich krótkofalowców po prostu nie może Cię zabraknąć.
Więcej informacji uzyskasz na stronie zawodów pod adresem:https://pkrvg.org/strona,spdxrtty.html
Uczcij z nami rocznice Niepodległości - na nasz sposób - uczestnicząc w SP DX RTTY Contest, dobrze się bawiąc i podnosząc rangę polskiego krótkofalarstwa na świecie!
73! Komisja Zawodów
ZAMKI ROSYJSKIE RCA 2018

DNI AKTYWNOŚCI RCA 2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w dniach aktywności ZAMKI ROSYJSKIE - RCA-2018.
Dni aktywności będą odbywać się od 00:00 GMT 28 kwietnia do 23: 59 GMT 2 maja 2018.
Więcej informacji na stronie www.cqrca.com
SPDX 2018
Koleżanki i Koledzy,
Już w ten weekend (7-8 kwietnia) startujemy z kolejną edycją największego, dorocznego wydarzenia w polskim krótkofalarstwie – SP DX Contest.
To zawody, w których każdy rodzimy krótkofalowiec powinien wziąć udział przynajmniej… kilka razy.
SP DX Contest jest imprezą międzynarodową, przyjazną formą współzawodnictwa w Polsce, przy wydatnym udziale reszty świata.
Takim meczem towarzyskim.
Nie chodzi w nim o to, żeby za wszelką cenę zwyciężyć, tylko by dobrze się bawić.
Ale przecież zabawa jest znacznie lepsza, kiedy się wygrywa!
Zwłaszcza w zawodach jubileuszowych – w tym roku przypada 85-lecie contestu, po raz pierwszy zorganizowanego w 1933 roku.
Co więcej, jubileusz jest podwójny, ponieważ obchodzimy też stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
To nadaje nowego wymiaru międzynarodowego zawodom: mamy doskonałe historyczne przykłady, że kiedy trzeba, jednoczymy się i wygrywamy. Z każdym.
Tym bardziej, że spodziewamy się silnej reprezentacji zagranicznej. Nasz contest cieszy się wśród krótkofalowców z całego świata renomą, jest lubiany i ceniony. Ta renoma wzrośnie, jeżeli wystartujemy licznie i zadziałamy aktywnie.
Nieważne więc, czy jeszcze nigdy nie startowałeś, czy jesteś weteranem imprezy. W tej edycji najważniejszego święta polskich krótkofalowców po prostu nie może Cię zabraknąć.
Potrzebujesz dodatkowej motywacji? Mamy dla Ciebie zawody w zawodach. Każdy, kto podczas SP DX Contest zrobi minimum 200 łączności w kategorii All Band lub Three Band, będzie miał szanse wygrać nagrodę rzeczową – na liście nagród są m. in. zasilacze, multimetry cyfrowe, mostki LRC, mapy krótkofalarskie, stacje lutownicze, mierniki. SWR. A pula nagród cały czas rośnie. Aktualna lista znajduje się w serwisie SP DX Contest.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę zawodów pod adresem: http://spdxcontest.pzk.org.pl

Uczcij z nami obie rocznice – zawodów i niepodległości - na nasz sposób: uczestnicząc w SP DX Contest, dobrze się bawiąc i podnosząc rangę polskiego krótkofalarstwa na świecie!

73! Komisja Zawodów
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
NASZE AKTYWNOŚCI
NASZE CERTYFIKATY
NASZE DYPLOMY
Copyright © 2018

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

43,143 unikalne wizyty

Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti · Ported for PHP-Fusion v6 by: Fuzed Themes · Converted to PHP-Fusion v7 by Kenneth